Bơm nước thải trục đứng Paragon

Liên hệ

Máy bơm được sử dụng rộng rãi trong cấp thoát nước của thành phố, vận chuyển và xả nước thải, bùn, phân, vữa, bột giấy, vv trong các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại. Nó cũng có thể được sử dụng như máy bơm tuần hoàn và máy bơm tưới tiêu nông nghiệp. pH: 5-9, nhiệt độ dưới 45 ℃, hàm lượng tạp chất (tỷ lệ trọng lượng) nhỏ hơn 25%